E-Mail Archive Education Web Sites CD-ROMs Meetings Organizations Research Search Our Site

Polish Society for Cytometry

Main Address:
Janusz S. Skierski
Flow Cytometry Lab
Drug Institute
Chelmska Street 30/34
00-725 Warszawa, Poland
Ph: (48-2) 651-43-79
FAX: (48-22) 41-06-52
email: skierski@il.waw.pl

Jerzy Kawiak, President
Janusz S. Skierski, President-elect
Kazimierz Madalinski, Secretary
Wlodzimierz Olszewski, Treasurer
Krzysztof Zeman, Member
Jan Zeromski, Member